PERSONALIA - ŁUKASZ LOSKA

Łukasz Loska Rzeczoznawca Majątkowy

Łukasz Loska jest absolwentem Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu wz. w Chorzowie w specjalności: Gospodarka Nieruchomościami. Na ww. uczelni ukończył również studia podyplomowe na kierunkach: wycena nieruchomości oraz zarządzanie nieruchomościami. Od roku 2007 związany ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Razem” z siedzibą w Łaziskach Górnych, gdzie zatrudniony jest na stanowisku Kierownika Działu Technicznego i Administracji. Dodatkowo pełni też funkcje: pełnomocnika Zarządu Spółdzielni oraz Inspektora Ochrony Danych.

Łukasz Loska posiada nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 6010 oraz posiada nadaną przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami nr 22496, jak również uzyskał licencję zarządcy nieruchomości Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami nr 598.

Członek Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach » oraz członek Regionalnego Stowarzyszenia Zarządców i Administratorów Nieruchomości „RONDO” w Katowicach »