OFERTA

Łukasz Loska Rzeczoznawca Majątkowy

Koszt wykonania określonej usługi ustalany jest zawsze indywidualnie z każdym klientem. Na koszt w żadnym wypadku nie wpływa wartość nieruchomości. Wynagrodzenie określa umowa względnie uzgodnienia z zamawiającym i zależy ono od nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego obejmującego m.in.:

Koszt wykonania określonej usługi w zakresie zarządzania bądź administracji nieruchomościami ustalany jest wg zasad jw.

W celu wstępnego oszacowania kosztu wykonania określonej usługi należy skontaktować się w wybrany sposób: "kontakt" »


Firma oferuje wycenę m.in.:


Wyceny nieruchomości sporządzane są m.in. dla celów:


Dodatkowo Rzeczoznawca majątkowy może sporządzać opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące: