WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Łukasz Loska Rzeczoznawca Majątkowy

Łukasz Loska posiada nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 6010 nadane w trybie art. 192 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518, z późn. zm.) uzyskując tym samym tytuł rzeczoznawcy majątkowego uprawniający do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

Osoby, którym nadano uprawnienia zawodowe, podlegają wpisowi do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych »

Zawód rzeczoznawcy majątkowego został prawnie usankcjonowany zapisami w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. Ustawa ta ustanowiła zawód rzeczoznawcy majątkowego, a w swych zapisach postanowiła, że jest to zawód prawnie chroniony. Zawód rzeczoznawcy majątkowego jest zawodem zaufania publicznego. Należy w tym miejscu zacytować Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 02 grudnia 2002r. W wyroku tym Trybunał stwierdził, że:

„Rzeczoznawca swoimi usługami służy szerszemu interesowi społecznemu. Przyznany im zakres uprawnień i kompetencji świadczy o tym, że rzeczoznawcy majątkowi zostali uznani za osoby zaufania publicznego”.

Łukasz Loska jest Członkiem Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach »